FAP-OTC420: đầu dò khói quang/nhiệt/CO địa chỉ
Đăng ngày 24-06-2014 Lúc 05:03'- 1617 Lượt xem

• Công nghệ Dual-Ray tích hợp 2 cảm biến tăng độ nhạy, giảm báo giả
• Lưu trữ đến 5000 mẫu thử giúp hạn chế tối ưu báo cháy giả
• Tích hợp cảm biến nhiệt cố định và gia tăng
• Tự động điều chỉnh độ nhạy
• Chức năng tự nhận biết tình trạng bẩn
• Tích hợp đèn LED hiển thị trạng thái
• Điện áp hoạt động 15 VDC đến 33 VDC
• Diện tích bảo vệ 120m2
• Tích hợp mạch cách ly (Isolator) ở 2 đầu thiết bị• Tự động điều chỉnh độ nhạy
• Tích hợp cảm biến nhiệt cố định và gia tăng
• Tích hợp cảm biến dò khí CO từ đám cháy
• Lưu trữ đến 5000 mẫu thử giúp hạn chế tối ưu báo cháy giả
• Chức năng tự nhận biết tình trạng bẩn
• Tích hợp đèn LED hiển thị trạng thái
• Điện áp hoạt động 15 VDC đến 33 VDC
• Diện tích bảo vệ 120m2
• Tích hợp mạch cách ly (Isolator) ở 2 đầu thiết bị